Nhà cung cấp

 • Liên hệ

  Văn phòng Hà Nội:
  + ĐT: (+84-4) 6269 7755
  + Fax: (+84-4) 6269 5556
  + Email: hanlgroup@hanlgroup.vn; haianhjsc@hn.vnn.vn
  Văn phòng TP HCM:
  + ĐT: (+84-8) 3517 8949
  + Fax: (+84-8) 3517 8950
  + Email: info@hanlgroup.vn

Giới thiệu

Siemens_HA

Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2003:      Thành lập công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh Đại lý cấp 1 ủy quyền của

Xem thêm ...

Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên kinh doanh Điện Tự động hóa (03-2017)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính: Quản lý việc kinh doanh và mở rộng thị trường cho các sản phẩm

Xem thêm ...

  Nhà cung cấp

 • Liên hệ

  Văn phòng Hà Nội:
  + ĐT: (+84-4) 6269 7755
  + Fax: (+84-4) 6269 5556
  + Email: hanlgroup@hanlgroup.vn; haianhjsc@hn.vnn.vn
  Văn phòng TP HCM:
  + ĐT: (+84-8) 3517 8949
  + Fax: (+84-8) 3517 8950
  + Email: info@hanlgroup.vn

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com