Công trình tiêu biểu

Công trình thủy điện Sông Bung 5

Tên dự án: Cung cấp thiết bị nâng nâng thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật -Dự án thủy

Công trình thủy điện Bản Chát – Lai Châu

Tên dự án: Cung cấp thiết bị nâng cho cầu trục gian máy – Công trình thuỷ điện Bản Chát-

Cầu trục chân dê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy thuỷ điện Bản Chát

Tên dự án: Cung cấp thiết bị cầu trục chân dê đập tràn, cửa nhận nước, hạ lưu nhà máy

Hệ thống cân băng tải thương mại tại Nhà máy xi măng Cẩm Phả

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cân băng tải thương mại xác định khối lượng hàng hoá

Công trình thuỷ điện Sơn La (cầu trục cửa nhận nước)

Tên dự án: Cung cấp biến tần Hitachi SJ700 cho cổng trục 320 tấn – công trình thủy điện Sơn

Hệ thống điều khiển cho cầu trục tại công trình thuỷ điện Xekaman 3

Tên dự án: Mua sắm thiết bị điện điều khiển cầu trục – Công trình thuỷ điện Xekaman 3 Thời gian

Mỏ than Cao Sơn: hiện đại hoá dây chuyền sàng tuyển dùng biến tần Hitachi SJ700

Tên dự án: Cung cấp các tủ biến tần cho các cụm băng, sàng máng ga – Công ty CP

Ứng dụng khởi động mềm trung áp trong nhà máy xi măng Đồng Bành

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt khởi động mềm trung áp cho Nhà máy xi măng Đồng Bành –

Cung cấp thiết bị cho cổng trục 250 tấn/32 tấn – Công trình thuỷ điện Buôn tua shar

Tên dự án: Cung cấp thiết bị cho cổng trục 250 tấn/32 tấn – Công trình thuỷ điện Buôn Tua

Ứng dụng khởi động mềm trong khai thác và tuyển than – cty CP Than Cọc Sáu

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt tủ khởi động mềm công suất 1000kW – 6kV trọn bộ, đồng bộ

Ứng dụng khởi động mềm trong khai thác và tuyển than – cty CP Than Núi Béo

– Tên dự án: Đầu tư thiết bị duy trì và phát triển sản xuất năm 2008 – Công ty

Hệ thống điều khiển băng tải cấp than bùn cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Tên dự án: Hệ thống cấp than cho nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả Thời gian thực hiện: tháng 2/2009 Nội dung:

Thiết kế, chế tạo cầu trục 450 tấn – Công ty đóng tàu Phà Rừng

Tên dự án: Thiết kế, chế tạo cầu trục 450 tấn cho Công ty đóng tàu Phà Rừng Thời gian thực

Cung cấp, lắp đặt 3 cầu trục cho nhà máy thuỷ điện Buôn tua shar

Tên dự án: Công trình thuỷ điện Buôn tua shar Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2008 Nội dung:

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi