Cung cấp, lắp đặt hệ thống cân băng tải cho Vicem Hải Phòng

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống cân băng tải cho Vicem Hải Phòng

Năm thực hiện: 2017

Nội dung: 

Thông số của hệ thống cân băng tải: 

– Độ rộng băng  B-650 mm

– Độ rộng băng  B-650 mm

– Chiều dài băng  30 m

– Kích thước khung băng  1000 mm

– Khoảng cách giường con lăn  800 mm

Yêu cầu hệ thống:
– Sử dụng 02 bộ giường cân MSI (04 Loadcells) với cấp chính xác 0.25%, bộ tích hợp cân BW500 với chuẩn giao tiếp công nghiệp Profibus DP, cảm biến tốc độ RBSS.
– Tín hiệu truyền về DCS nhà máy theo chuẩn công nghiệp Profibus DP, kết nối vật lý với các trạm Sub PLC (837AM080, 461HG700).
– Cung cấp các tín hiệu đến DCS nhà máy: tổng tải tích lũy, năng suất tức thời, tốc độ băng, tín hiệu lỗi cân.
– Hệ thống Camera giám sát panel điều khiển, giường cân băng tải hiển thị tại phòng điều khiển trung tâm.

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi