Cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ điện – Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Tên dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống tủ bảo vệ và phụ trợ turbine máy phát điện – nhà máy thủy điện Hoà Bình.

Thời gian: 3- 2017

Nội dung:

  • Thuộc dự án nâng cấp hệ thống điều khiển nhà máy thủy điện Hòa Bình.
  • Cung cấp các tủ điện bảo vệ và phụ trợ cho 05 tủ máy phát.

hoa binh 2017_1

hoa binh 2017

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi