Cung cấp, lắp đặt tủ biến tần đồng bộ cho hệ thống quạt tăng áp – Nhà máy thép Hòa Phát

Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt tủ biến tần đồng bộ cho hệ thống quạt tăng áp.

Năm thực hiện: 2017

Nội dung:

  • Cung cấp hệ thống biến tần đồng bộ
  • Thực hiện thay thế lắp đặt tại nhà máy trong thời gian ngắn
  • thực hiện commissioning đưa hệ thống vào làm việc theo đúng yêu cầu công nghệ với chất lượng tốt nhất

Tủ điện điều khiển biến tần (3x250kW).
– KT: 2200Hx2800Wx600D IP42
– Sử dụng biến tần S120 – 250kW/400VAC CU310-2DP
– Thiết bị đóng cắt và bảo vệ Siemens đồng bộ
Tủ điện điều khiển biến tần (2x200kW).
– KT: 2200Hx2800Wx600D IP42
– Sử dụng biến tần S120 – 200kW/400VAC CU310-2DP
– Thiết bị đóng cắt và bảo vệ Siemens đồng bộ

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi