Cáp thép DIEPA

diepa

Cáp quay (Rotation resistance rope)

  • Nâng tải không dẫn hướng trên 1 đường đơn
  • Nâng tải không dẫn hướng ở độ cao lớn có nhiều ròng rọc.

Cáp quay có thể dùng hoặc không dùng khớp bản lề (hay bộ bù xoắn)

Cáp không quay (Non – Rotation resistance rope)

  • Nâng 1 tải dẫn hướng ở độ thấp có nhiều ròng rọc.
  • Nâng tải trong hệ thống kép có cáp bên trái và cáp bên phải.

Cáp không quay không bao giờ sử dụng với khớp bản lề (hay bộ bù xoắn)

cap thep DIEPA

cáp thép DIEPA

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi