Hệ thống đầu vào ra I/O

Hệ thống đầu vào ra I/O

Hệ thống đầu vào ra I/O

SIMATIC ET200MP

Mô đun giao tiếp IM 155-5 PN ST cho SIMATIC ET200MP, để kết nối với PROFINET

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S SIMATIC ET 200S Distributed I/O system to degree of protection IP20 with minimal wiring outlay, also for extremely time-critical

SIMATIC ET 200SP

Hệ thống SIMATIC ET 200SP I/O có khả năng mở rộng rất linh hoạt. Thông qua một mô đun truyền thông với giao thức PROFINET và PROFIBUS, nó có thể trao đổi dữ liệu của các mô đun I/

SIMATIC ET 200M

SIMATIC ET 200M 1. MÔ ĐUN GIAO TIẾP IM153-1/153-2 + IM153-1:  có giá cả hợp lý,  phù hợp nhất đối với hầu hết

SIMATIC ET 200iSP

+ Tối ưu hóa cho việc tích hợp vào các hệ thống điều khiển quá trình (ví dụ như SIMATIC

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com