Sản phẩm khác

TSUBAKI

1 Hộp giảm tốc 2 Xích và các thiết bị dùng trong ngành than 3 Bộ bảo vệ quá tải cơ khí 4

OKAYA SEIRITSU

Bộ điều khiển trọn bộ bộ điều khiển dẫn động dầu thuỷ lực gắn kèm bộ biến đổi áp suất. OIL HYDRAULIC

FUJI ELECTRIC

1 Bộ điều khiển compact M 2 Bộ điều khiển nhiệt độ 3 Recorder 4 Vật liệu bán dẫn

Cửa quan sát

Cửa quan sát 1 nút ấn (One – touch inspection door) Cửa quan sát Dễ đóng mở Bền và không sự cố Kín

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi