Trục Các - Đăng VOITH TURBO

45

Trục Các-Đăng Voith Turbo truyền mômen tin cậy dùng cho tất cả loại phương tiện di chuyển bằng ray.

Trong những trường hợp cần thiết, trục Các-Đăng có thể kết hợp với các bộ phận truyền động chống rung và giới hạn mômen.

Đặc điểm và ưu điểm của trục Các-Đăng Voith Turbo:

  • Áp dụng nguyên lý ổ đỡ không trượt.
  • Cho lợi ích lớn và đường kính trục đảm bảo độ bền xoắn và sức bền uốn.
  • Khả năng đáp ứng bù chiều dài

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi