Biến tần cho máy nén khí

Biến tần cho máy nén khí

Biến tần cho máy nén khí: Máy nén khí dùng để nén khí tới một giá trị nhất định lớn hơn áp suất khí quyển. Những ứng dụng chính là: tạo ra khí nén để làm thông đường ống trong hệ thống nước thải, vận chuyển hàng hóa sử dụng, điều khiển máy chế tạo công nghiệp,...

Ngành xi măng: Thiết bị đo mức silo làm nguội Clinker

Ngành xi măng: Thiết bị đo mức silo làm nguội Clinker

Ngành xi măng: Thiết bị đo mức silo làm nguội Clinker Làm nguội Clinker Clinker ra khỏi lò quay có nhiệt độ

Ngành xi măng: Thiết bị đo nhiệt độ lò quay

Ngành xi măng: Thiết bị đo nhiệt độ lò quay

Ngành xi măng: Thiết bị đo áp suất tháp sấy

Ngành xi măng: Thiết bị  đo áp suất tháp sấy

Ngành xi măng:Thiết bị đo nhiệt độ lò nung

Ngành xi măng:Thiết bị đo nhiệt độ lò nung

Ngành khai thác than: Cân băng tải than thành phẩm

Ngành khai thác than: Cân băng tải than thành phẩm

Ngành khai thác than: Thiết bị đo mức cho silo hóa chất

Ngành khai thác than: Thiết bị đo mức cho silo hóa chất

Ngành khai thác than: Thiết bị đo lưu lượng cho bể chứa nước thải

Ngành khai thác than: Thiết bị đo lưu lượng cho bể chứa nước thải

Ngành khai thác than: Thiết bị đo lưu lượng cho bể chứa nước thải

Ngành khai thác than: Thiết bị đo mức cho Silo than

Ngành khai thác than: Thiết bị đo mức cho Silo than

Solids Flowmeter

Cân vật liệu rắn Solids Flowmeter

Cân vật liệu rắn Solids Flowmeter Solids Flowmeter

Cân băng tải định lượng Siemens

Cân băng tải định lượng Siemens

Cân băng tải định lượng Siemens

Biến tần cho bơm điều áp

Biến tần cho bơm điều áp

Biến tần cho bơm Biến tần cho bơm điều áp Biến tần cho bơm điều áp tự động ổn định áp suất

ung dung bien tan cho may det

Biến tần cho máy dệt

Ứng dụng Biến tần cho máy dệt Giải pháp lắp Biến tần cho máy dệt – Hãng Biến tần Hitachi số

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa