Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển & TĐH

Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển & TĐH – Ngày 27 – 28/11/2015 Hải Anh JSC đã tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa tại Đại học Thái Nguyên với danh nghĩa là 1 nhà tài trợ. Đây là 1 sự kiện lớn của ngành Điều khiển – Tự động hóa, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần do Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức. Tham gia sự kiện này, Hải Anh JSC đem tới các sản phẩm và giải pháp về Tự động hóa của các Nhà sản xuất Hitachi, Siemens, Solcon… ứng dụng cao trong hầu hết các ngành công nghiệp.

VCCA 2015

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi