(bộ điều khiển nhiệt độ) 50-2200A, 220-1000V, 4-2200kW

Bộ điều khiển công suất Tiristo là bộ điều khiển công suất ba pha hiệu suất cao dùng để điều khiển điện áp cung cấp cho tải ví dụ như các thành phần nhiệt độ để cho phép điều khiển nhiệt độ mà không cần sử dụng đến các công tắc tơ đóng cắt. Đây là sản phẩm đầu tiên của seri những bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số có kết hợp các chức năng bảo vệ. Có kèm theo các phương pháp đóng cắt như: điều khiển pha, qua điểm zero (Zero Crossing) và công suất điều khiển pha. Dải làm việc: 50 – 2200A, 220 – 1000V, 4 – 2200 kW.

Sản phẩm liên quan

(bộ điều khiển nhiệt độ) 50-2200A, 220-1000V, 4-2200kW

Bộ điều khiển công suất Tiristo là bộ điều khiển công suất ba pha hiệu suất cao dùng để điều khiển điện áp cung cấp cho tải

Bộ điều khiển Thyristor trung áp MV – TPS

Ratings: 60-300A, 4160-6600V

The MV-TPS is a heavy duty three phase p

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi