Thiết kế, chế tạo cầu trục 450 tấn – Công ty đóng tàu Phà Rừng

Tên dự án: Thiết kế, chế tạo cầu trục 450 tấn cho Công ty đóng tàu Phà Rừng
Thời gian thực hiện: 04/2010
Nội dung: Đặc điểm, chi tiết của cầu trục như sau:
– Chiều cao nâng 65m
– Khẩu độ 95m
– 3 hoist: 150 tấn/hoist
– 3 động cơ 110kW cơ cấu nâng hạ
– 4 động cơ 11kw cơ cấu di chuyển xe lớn
– 2 động cơ 11kw cơ cấu di chuyển xe con
– 32 động cơ 5.5 kw cho di chuyển chân

Sơ đồ cung cấp điện

Cấu trúc hệ thống điều khiển

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi