Hệ thống tủ MCC cho giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

Tên dự án: Thiết kế, thực thi, giám sát, chạy thử hệ thống tủ MCC cho giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 (EP&C MCC package for Jackup Drilling Platform Tam Dao 05)
Thời gian thực hiện: 2016

Hệ thống tủ bao gồm: Main MCC A, Main MCC B, Ventilation MCC A/B, Drilling MCC A/B, Cantilever MCC A/B, Emergency MCC
Loại tủ: Type test Sivacon 8PT – Siemens
Tổng hệ thống: 40m tủ Double – Front

Tam dao 05

Tam dao 04 Tam dao 03 Tam dao 02 Tam dao 01

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede and Goldman (Hoa Kỳ) với tổng khối lượng là 18 nghìn tấn, có khả năng khoan tới mỏ dầu khí ở độ sâu 9000m. Tam Đảo 05 có thể hoạt động an toàn trong điệu kiện bão cực hạn trên cấp 12 và được đăng kiểm bởi đơn vị ABS (Hoa Kỳ).

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi