Tuyển dụng

Tuyển Kỹ sư bán hàng Điện Tự động hóa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý, thực hiện việc bán hàng, xây dựng và mở rộng thị trường cho nhóm

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi